Internet Explorer

Klicka på ikonen i övre högra hörnen som är markerad med rött.
Sedan klicka på Inställningar

Om du inte redan är, go till Allmänna inställningar från övre vänstra hörnet.
Skriv ner ponnahduslauta.fi i stora rutan i höger som är merkad med rött.
Checka att i Start sektionen Starta från hemsidan är prickad.
Nu klicka OK och du är färding

Tillbaka